Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwała rady gminy, która reguluje, jaka działalność może być prowadzona na działce, co właściciel działki ma prawo na niej wybudować oraz czy właścicielowi działki grozi ewentualne wywłaszczenie związane z budową drogi publicznej. Rada gminy uchwalając nowy plan zagospodarowania przestrzennego może właścicielom działki utrudnić lub wręcz uniemożliwić zrealizowanie zaplanowanych inwestycji. Nie oznacza to jednak, że właściciel działki jest całkowicie bezradny w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bez względu na rodzaj dokonanych zmian każda zainteresowana osoba ma prawo do złożenia wniosku w sprawie zmiany planu. Taki wniosek składa się do prezydenta miasta, burmistrza lub do wójta. Składając wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy w nim podać swoje dane osobowe oraz ewentualnie nazwę podmiotu wnioskującego o zmianę planu. Podajemy we wniosku także adres określamy o jakie zmiany w planie wnioskujemy. We wniosku musimy także określić, jakiego terenu lub jakiej nieruchomości dotyczy nasz wniosek. Do wniosku dołączamy aktualny wyrys mapy ewidencji gruntów. Musimy być jednak przygotowani, że planu nie uda nam się zmienić. W takiej sytuacji możemy spróbować zaskarżyć plan do sądu. Wnosimy wówczas o stwierdzenie przez sąd nieważności planu. Nie jest określony termin w jakim przysługuje nam prawo zaskarżenia planu.